25-letni dorobek medalowy naszych pływaków

 

       
1985 Artur Rojek
(tr.- L. Konieczny)
złoto- 400 dow,
brąz-100 grzb, 200 grzb.

1986 Wojtek Politycki
(tr.- L. Konieczny)
złoto- 100 motyl, 100 grzb, 100 motyl
srebro-100 grzb.

A Rojek i W Politycki

1987 Wojtek Politycki
(tr.- L. Konieczny)
złoto- 100 grzb.
brąz- 50 dow, 100 motyl
 

 
1988 Wojtek Politycki
(tr.- L. Konieczny)
złoto- 50 dow, 100 grzb.
srebro-100 grzb.
 

 
1991 Aleksander Flak
(tr.- W.Król, I.Langer)
brąz - 200 kl.  

 
1992 Aleksander Flak
(tr.- W.Król, I.Langer)
srebro - 200 kl.
brąz - 200 kl.

1993 Aleksander Flak
(tr.- W.Król, I.Langer)
brąz - 200 kl.

Aleksander Flak

1994 Aleksandra Czylok
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
srebro - 400 zm
brąz - 200 zm., 400-zm.
 

 
1995 Łukasz Laskowski
(tr.- L.Poradzisz)
srebro - 100 kl.
brąz - 200 kl.

Aleksandra Czylok

  Aleksandra Czylok
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
brąz - 200 zm., 400 zm., 800 dow.
  Michał Spławiński
(tr.- I.Langer)
srebro - 100 kl.

 
1996 Michał Spławiński
(tr.- I.Langer)
złoto - 200 kl.
srebro - 100 kl.

Magdalena Poradzisz

  Magdalenia Poradzisz
(tr.- I.Langer)
brąz - 100 motyl
  Musiał P., Kwiatkowska Ż.,
Lewandowska A., Poradzisz M.

(tr.- I.Langer)
złoto - 4x100 dow, 4x100 zm

Zwycięska sztafeta:  Kwiatkowska Ż, Lewandowska A, Poradzisz M, Musiał P

1997 Ewa Musialik
(tr.- L.Poradzisz)

srebro - 100 motyl
brąz - 100 motyl, 200 motyl, 200 motyl
  Joanna Wojtyczka
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
złoto - 100 dow., 100 motyl, 200 dow.,
srebro - 200 zm.
 
  Dagna Dybała
(tr.- B.Studnicka, I.Langer )
brąz - 100 motyl, 800 dow.  
  E.Morys, K.Kucia, D.Dybała, J.Wojtyczka
(tr.- B.Studnicka, I.Langer )
srebro - 4x100 zm.
  D.Dybała, M.Żuchowicz, D.Kliszczak, J.Wojtyczka
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
brąz - 4x100 dow.
  P.Musiał, M.Kwiatkowska, M.Poradzisz, M.Piwowar
(tr.- I.Langer)
brąz - 4x100 zm.

 
1998 Aleksandra Czlok
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
złoto- 400 zm, 200 zm, 800 dow.,
srebro-400 zm., 200 zm.
brąz - 800 dow.
  Michał Spławiński
(tr.- I.Langer)
złoto- 200 klas. 50 klas. 100 klas.  
  Dagna Dybała
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
srebro-100 motyl
brąz-50 motyl, 100 motyl
 
  Joanna Wojtyczka
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
złoto-100 dow.
srebro-100 dow
brąz -100 motyl, 400 dow.
 
  Ewa Musialik
Unia Oświęcim
złoto- 200 motyl
srebro- 200 motyl, 100 motyl
brąz - 100 motyl
  Łukasz Laskowski
Unia Oświęcim
srebro- 200 klasyk  

 
1999 Aleksandra Czylok
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
srebro-400 zm.  
  Joanna Wojtyczka
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
złoto-100 dow., 50 dow.
brąz-200 dow., 100 zm.
  Dagna Dybała
(tr.- B.Studnicka, I.Langer)
srebro-200 motyl
brąz 200 motyl, 100 motyl
  Agnieszka Zielińska
(tr.- K.Duży, I.Langer)
złoto- 100 motyl
srebro- 100 zm.
brąz- 200 zm.

  Anna Lewandowska
(tr.- I.Langer)
brąz - 400 dow.

  Marlena Masloch
(tr.- L.Poradzisz)

złoto- 100 motyl,
srebro- 50 motyl,
brąz- 200 grzbiet
 
  Ewa Musialik
Unia Oświęcim
brąz -200 motyl, 100 motyl  
  Łukasz Laskowski
Unia Oświęcim
srebro- 200 klasyk  

 
2000 Joanna Wojtyczka
(tr.- I.Langer)


złoto-50 dow., 200zm., 100 dow.,
srebro-50 motyl, 100 dow., 100 dow.
brąz - 50 dow (senior)

  Michał Spławiński
(tr.- I.Langer)
złoto- 50 kl. 200 kl. 50 kl. 200 kl.,
srebro 100 kl. 50-kl. 50 motyl, 200 kl.

Asia Wojtyczka

  Joanna Wojtyczka
(tr.- I.Langer)
złoto- 50 dow. 100 dow. 100zm.  
  Dagna Dybała
(tr.- I.Langer)
brąz - 100 motyl, 200 motyl  
  Agnieszka Zielińska
(tr.- K.Duży, I.Langer)
srebro- 100 zm. 200zm.,
brąz- 100 motyl, 400zm.
  Marlena Masloch
(tr.- L.Poradzisz)
złoto-100 motyl, 100 motyl,  
  Weronika Masloch
(tr.- S.Siwiec G.Dłużniwski K.Strzelczyk)
złoto- 50 motyl,
srebro- 100 motyl

  Ewa Musialik
Unia Oświęcim
srebro - 200 motyl,
brąz - 200 motyl

Weronika Masloch

  Łukasz Laskowski
Unia Oświęcim
srebro- 200 klasyk,
brąz - 100 klasyk
 
 

Barańska Marta

(tr-L. Poradzisz)

złoto-100 klasyk

srebro-200 klasyk

 

Fijałkowska Magdalena

(tr-L. Poradzisz)

złoto- 50 motyl

srebro-100 motyl

brąz-100 dow, 200 dow

 

 
2001 Joanna Wojtyczka AZS AWF K-ce
(tr.- I.Langer)


złoto-50 dow., 100 dow., 100 zm.,
srebro- 50 grzbiet, 50 dow, 50 grzbiet
brąz - 50 motyl

  Michał Spławiński AZS AWF K-ce
(tr.- I.Langer)
srebro- 50 klasyk, 100 klasyk,
brąz -100 zm.
  Dagna Dybała AZS AWF K-ce
(tr.- I.Langer)
brąz - 100 motyl, 200 motyl

  Agnieszka Zielińska AZS AWF K-ce
(tr.- K.Duży, I.Langer)

srebro- 400 dow.,
brąz-400 zm. 100 grzb. 400 zm.
800 dow.
 
  Marlena Masloch
(tr.- L.Poradzisz, K.Strzelczyk)

złoto- 200 motyl
srebro- 200 motyl
brąz - 100 motyl

  Weronika Masloch
(tr.- S.Siwiec G.Dłużniwski K.Strzelczyk)
srebro- 100 motyl, 100 motyl,

Marlena Masloch

  Paweł Bladowski AZS AWF K-ce
(tr.- I.Langer)
brąz - 200 zm.  
  Paweł Kwaśniewski
(tr.- L.Poradzisz, I.Langer)
brąz - 200 dow. 400 dow.
  Marta Lewandowska
(tr.- P.Polok, K.Strzelczyk)
brąz- 400 dow. 800 dow.
  Paulina Lińska
(tr.- P.Polok, K.Strzelczyk)
srebro- 100 grzbiet

 

  Magdalena Fijałkowska
(tr.- L.Poradzisz)
brąz-100 grzbiet, 100motyl  

2002 Magdalena Fijałkowska
(tr.- L.Poradzisz)
złoto-50 motyl,
srebro- 100 motyl
  Marlena Masloch
(tr.- L.Poradzisz, K.Strzelczyk)
brąz -200 motyl

Magdalena Fijałkowska właśnie zdobyła złoty medal

  Weronika Masloch
(tr.- S.Siwiec G.Dłużniwski K.Strzelczyk)

złoto- 100 motyl
srebro- 200 motyl, 100 motyl
brąz- 50 motyl

Weronika Masloch

  Marta Lewandowska
(tr.- P.Polok, K.Strzelczyk)
brąz- 800 dow.

  Joanna Wojtyczka AZS AWF K-c
(tr.- I.Langer)
srebro- 50 dow

  Paweł Bladowski AZS AWF K-c
(tr.- I.Langer)
brąz - 400 zm

2003 Magdalena Fijałkowska
(tr.- L.Poradzisz)
brąz-100 motyl,
brąz-100 grzbiet
brąz-50 motyl

  Weronika Masloch
(tr.- K.Strzelczyk, I langer)
złoto- 100 motyl
srebro- 200 motyl,

Szula Paulina

  Marlena Masloch
(tr.- K.Strzelczyk, I langer)
srebro- 200 motyl
brąz- 50 motyl, 100 motyl,

2004

Szula Paulina

(tr - Nowak Tomasz, Strzelczyk Krzysztof)

 

 

brąz - 100 dow

 

Szula Paulina, Masloch Paulina, 

Piasecka Marta, Kminkowska Magdalena

( tr - Tomek Nowak, Strzelczyk Krzysztof)

 

brąz - sztafeta 4x100 dow

 

Weronika Masloch

(tr - I. Langer, K Strzelczyk)

brąz - 100 motyl, 200 motyl, 200 motyl,4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zmienny

srebro - sztafeta 4x200 dow,     4x100 zmienny 

Marlena Masloch

(tr - I. Langer, K Strzelczyk)

 

brąz - 100 motyl, sztafeta 4x100 dow, 4x100 zmienny,100 motyl, 4x100 zmienny

srebro- sztafeta 4x200 dow,200 motyl, 4x100 dow, 

Masloch Marlena,  Weronika, Paulina

Zielińska Agnieszka

 

brąz - 100 zmienny, 200 dow,        4x100 dow

srebro - 4x100 dow, 400 zmienny, 4x100 zmienny

 

Psota Ireneusz

złoto - sztafeta 4x200 dow

 srebro- 4x200 dow

Bladowski Paweł

(tr- I Langer)

srebro - 400 zmienny

brąz - sztafeta 4x200 dowolny

Psota Ireneusz

2005

Szula Paulina

(tr.Strzelczyk K, Langer I)

złoto- sztafeta 4x100 dow AZS AWF K-ce

srebro- 50 dow

brąz - 4x200 dow AZS AWF K-ce

 

Malec Kamil

(tr- Leokadia Poradzisz)

złoto - 200 grzbiet

srebro -100 grzbiet, 100 grzbiet

brąz- 100 grzbiet, 200 grzbiet, 100 motyl

Marlena Masloch

(tr- I Langer)

złoto 4x200 dowolny AZS AWF Katowice

brąz- sztafeta 4x200 dow

Malec Kamil

Piasecka Marta

(tr- Strzelczyk K, Langer I)

złoto - sztafeta 4x100 dow AZS AWF Katowicee

brąz - 200 zmienny, 100 grzbiet, 4x200 dow AZS AWF K-ce

 

Psota Ireneusz

brąz- 1500 dow, 1500dow

Masloch Paulina

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

brąz- 4x200 dow AZS AWF K-ce

 

2006

Piasecka Marta

(tr- Strzelczyk K, Langer I)

srebro- 4x100 dow

brąz- 100 zmienny, 4x100zmienny ,50 grzbiet

złoto 4x200 dow , srebro 4x100 dow, brąz 4x100 zmienny

 

Szula Paulina

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

srebro- 4x100 dow

brąz - 4x100 zm ,srebro 4x100 dow, brąz 4x100 zmienny

 

Masloch Paulina

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

srebro- 4x100 dow

brąz - 4x100 zm , złoto 4x200 dow, srebro 4x100 dow, braz 4x100 zmienny

 

Filuś Sebastian

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

złoto- 4x100 zmienny

brąz 4x200 dow, 4x100 dow , srebro 4x200 dow, srebro 4x100 dow, braz 4x100 zmienny

Filuś S i Malec K

Malec Kamil

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

złoto- 4x100 zmienny

brąz 4x200 dow, 4x100 dow , srebro 4x100 dow, braz 4x100 zmienny

Rejchert Patryk

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

brąz 4x200 dow, 4x100 dow , srebro 4x200 dow, srebro 4x100 dow

Malec K, Filuś S, Rejchert P

Jasiński Jakub

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

złoto-4x100 zmienny , brąz 4x100 zmienny

Jasiński J, Filuś S, Rejchert P

2007

Filuś Sebastian

(Strzelczyk K, Ślusarz T)

brąz-200 grzbiet

złoto- 4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zmienny

Filuś S. z prezes Kl. Olimpijczyka

 

Jasiński Jakub

(tr-Strzelczyk K, Langer I, Ślusarz T)

złoto- 4x100 zmienny

srebro- 4x100 zmienny

Jasiński J, Filuś S

 

Rejchert Patryk

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

złoto - 4x200 dow

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejchert Patryk

 

Piasecka Marta

(tr-Strzelczyk K, Langer I, Ślusarz T)

złoto - 4x200 dow, 4x200 dow, 4x100 dow

brąz - 4x100 zmienny, 400 zmienny, 200 zmienny

 

 

 

Piasecka Marta

 

Masloch Paulina

(tr-Strzelczyk K, Langer I)

złoto - 4x200 dow,4x100 dow, 4x100 dow

brąz 4x100 zmienny

 

 

Szula Paulina

(tr- Strzelczyk K, Ślusarz T)

złoto- 4x100 dow

 

 

Piasecka, M, Szula P, Masloch P

 

Malec Kamil

(tr- Strzelczyk K, Ślusarz T)

srebro-50 grzbiet, 4x100 zmienny

brąz- 100 grzbiet

 

 

 

Kudła Łukasz

(tr- Poradzisz Leokadia)

złoto- 400 dow, 800 dow

brąz 4x100 dow

Kudła Łukasz

 

Joniec Artur

(tr- Poradzisz Leokadia)

brąz 4x100 dow

 

 

Nowak Patryk

(tr- Poradzisz Leokadia)

brąz 4x100 dow

 

 

 

 

Joniec Artur, Nowak Patryk, Kudła Łukasz, Lubowiecki Jakub

 

Lubowiecki Jakub

(tr- Poradzisz Leokadia)

brąz 4x100 dow

 

2008r.

Joniec Artur

tr- Poradzisz Leokadia)

MP Ostrów Świętokrzyski brąz- 100 zmienny

 MP Szkół Sportowych (złoto- 200zm, brąz - 100 dow, złoto- 4x100 dow, brąz 4x100 zm)

MP- Oświęcim srebro 4x100 dow

 

 

Szula Anna

(tr- Ślusarz Tomasz, Strzelczyk Krzysztof)

brąz - sztafeta 4x100 zmienny

 

 

 

Szula Paulina

(tr- Langer Ireneusz)

brąz - sztafeta 4x100-- dow

 

 

Piasecka Marta

 tr SMS Kraków: M Jakóbik R. Brus

brąz - sztafeta 4x200 dow, 400 zm,

 

 

Rejchert Patryk

(tr- Ślusarz Tomasz, Strzelczyk Krzysztof

 

 brąz - sztafeta 4x200 dow

 

Malec Kamil

tr- Ślusarz Tomasz, Strzelczyk Krzysztof

MP Szkół Sportowych (brąz -100 grzbiet

 

Lubowiecki Jakub

(tr- Poradzisz Leokadia)

MP Szkół Sportowych (złoto- 50 dow, złoto- 4x100 dow, brąz 4x100 zmienny)

MP Oświęcim-  srebro 4x100 dow, brąz 100 dow,

 

Nowak Patryk

(tr- Poradzisz Leokadia)

MP Szkół Sportowych (srebro- 100 klasyk, złoto- 4x100 dow, brąz -4x100 zmienny)

MP Oświęcim- srebro 4x100 dow

 

Kudła Łukasz

(tr- Poradzisz Leokadia)

MP Szkół Sportowych (złoto- 4x100 dow, brąz -4x100 zmienny)

MP Oświęcim -srebro 800 dow, 4x100 dow, brąz 400 dow,

 

 

Krakowiak Angelika

(tr: Strzelczyk K, Ślusarz T)

MP Dębica (brąz - 4x100 dow)

 

Piasecka Ewa

(tr: Strzelczyk K, Ślusarz T)

MP Dębica (brąz 4x100 dow)

 

2009

Nowak Patryk

(tr Leokadia Poradzisz,)

ZMP Gorzów Wilkopolski - srebro - 200 klasyk, brąz 100 klasyk

LMP Dębica- srebro 50 klasyk, 4x100 dow, 4x200 dow

 

Piasecka Marta

tr SMS Kraków: M Jakóbik R. Brus

zawodniczka AZS AWF Katowice

ZMP Oświęcim - złoto- 4x100 dow, 4x200 dow OM Oświęcim złoto 4x200 dow, 4x100 dow, brąz 4x100 zm

 

Szula Paulina

(tr- Langer Ireneusz -zawodniczka AZS AWF Katowice)

 

ZMP Oświęcim - złoto- 4x100 dow, 4x200 dow OM Oświęcim złoto 4x100 dow

 

Joniec Artur

(tr. Leokadia Poradzisz)

 LMP Dębica - srebro 4x200 dow, 4x100 dow
 

Kudła Łukasz

(tr. Leokadia Poradzisz)

LMP Dębica - srebro 4x200 dow, 4x100 dow
 

Lubowiecki Jakub

(tr. Leokadia Poradzisz)

LMP Dębica - srebro 4x200 dow, 4x100 dow
 

Piasecka Ewa

(tr - Strzelczyk Krzysztof- zawodniczka AZS AWF Katowice)

 OM Oświęcim - złoto 4x200 dow

2010

Joniec Artur

(tr. Leokadia Poradzisz)

 

ZMP- Katowice - brąz 4x200 dow

 

Kudła Łukasz

(tr. Leokadia Poradzisz)

 

ZMP- Katowice - brąz 4x200 dow

LMP- Oświęcim- złoto 4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zm

srebro- 200 dow

 

Szula Paulina

(tr- Langer Ireneusz -zawodniczka AZS AWF Katowice)

LMP - Gliwice złoto 4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zm  
 

Piasecka Marta

tr SMS Kraków: M Jakóbik R. Brus

zawodniczka AZS AWF Katowice

LMP - Gliwice złoto 4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zm, srebro 1500 dow, brąz 200 motyl
 

Nowak Patryk

tr. Leokadia Poradzisz)

LMP- Oświęcim- złoto 4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zm

brąz 50 klasyk

2011r.

Kudła Łukasz

(tr. Leokadia Poradzisz)

 

ZMP - Gliwice- złoto 4x200 dow, 4x100 dow, 4x100 zm

srebro-100motyl

LMP- Ostrów Świętokrzyski -złoto- Rekord Polski 4x100 zm, srebro- 4x100 dow

       
       
       

Zespół Szkół Sportowych
w Mysłowicach Faks: (032) 222-28-05
ul. Gwarków 1Tel.: (032) 222-31-58
41-400 MysłowiceE-mail: leokadiap@poczta.onet.pl
Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas
  Copyright © 2002 - Leokadia Poradzisz